Heksagon pletena žica za ogradu - pocinkovana i plastificirana
Heksagon pletena žica za ogradu - pocinkovana i plastificirana

Pletena žica za ogrdu tipa heksagon je šestougaona pletena žica raznih debljina žice i veličine okaca.

Plavno Plet firma proizvodi razne tipove žičanog pletiva, pored šestougaone u proizvodnom programu postoji i četvorougaona pletena žica za ogradu.

Pletena žica tipa heksagon se zajedno sa opremom i priborom koristi za:

  • ograđivanje kaveza - kao žičano pletivo,
  • uzgajališta malih životinja - kao žičana ograda,
  • zaštite sadnica i voćaka - kao žičana ograda,
  • za izradu vrša - kao žičano pletivo,
  • izradu kaveza za kućne ljubimce - kao žičano pletivo,
  • za zaštitu od ptica - kao žičano pletivo,
  • kod renoviranja starih objekata - kao žičana ograda...
Heksagon pocinkovana pletena žica
Debljina pletene žice 1.1 0.7 0.7 0.7 0.7
Okce pletene žice 52 26 19 15 12
Heksagon plastificirana pletena žica
Debljina pletene žice 1.0 0.9
Okce pletene žice 25 19
1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.50 (1 Vote)